fbpx

Společnost MASO UZENINY PÍSEK, a.s. přijala dne 1. 8. 2023 opatření ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. upravující pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Účelem interní řídící normy je předcházet některým protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání a některých dalších osob před odvetnými opatřeními a zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému.

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:

a) elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@muuupisek.cz

b) písemně na adresu zaměstnavatele MASO UZENINY PÍSEK, a.s., Samoty 1533, 397 01 Písek, v případě podání poštou je potřeba obálku označit nápisem NEOTEVÍRAT – OZNÁMENÍ

c) telefonicky na čísle + 420 720 820 208 (od pondělí do pátku od 6:30 do 15:00 hod.)

Kontaktní údaje může oznamovatel též využít ke sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou.

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákona také dle externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (oznamovatel@justice.cz).

Uvedené kontakty jsou určené pouze pro zaměstnance a osoby, které pro společnost vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost a slouží výhradně k oznámení podezření na protiprávní jednání.