Projekt:

ZLEPŠENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI VEPŘOVÉHO MASA ZVÝŠENÍM HYGIENICKÉ A VETERINÁRNÍ ÚROVNĚ PORÁŽKY

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je podpora inovací při zpracování zeměělských produktů a jejich uvádění na trh

INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU S PODPOROU EVROPSKÉ UNIE

Společnost MASO UZENINY PÍSEK , a.s. (příjemce dotace) se sídlem Praha 4, Novohradská 1010ú14, PSČ 142 00, IČO: 26419793, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Paze, oddíl B, vložka 9630 informuje, že že ve výrobním areálu společnosti na adrese Písek, Samoty 1533 realizuje projekt ZLEPŠENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI VEPŘOVÉHO MASA ZVÝŠENÍM HYGIENICKÉ A VETERINÁRNÍ ÚROVNĚ PORÁŽKY.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření 16, Podopatření 16.2, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA REALIZACE:  14.10. 2015 – 30. 6. 2017

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU, VÝSLEDKY PROJEKTU:

Uvedený projekt, který příjemce dotace realizuje ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a s finanční podporou z Programu rozvoje venkova / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova je zaměřen na zvýšení kvality a bezpečnosti produkovaného vepřového masa, přesněji produkovaných jatečně upravených těl a drobů.

V rámci projektu budou zavedeny nové postupy při ustájení, nahánění, porážení a jatečném opracování jatečných zvířat, které umožní výrobu vysoce jakostního a standardizovaného vepřového masa. Zcela novým postupempro příjemce dotace bude především postup vlastního porážení, kdy bude použita nová metoda omráčení pomocí oxidu uhličitého. Díky inovacím dojde také ke zlepšení hygienické a veterinární úrovně, čímž se sníží nebezpečí kontaminace vepřového masa. Díky zlepšení standardů welfare se sníží riziko technologických vad masa. V rámci projektu bude pořízena technologie nezbytná pro nezbytná pro zajïštění cílů projektu a provedeny potřebné stavební práce. Dále budou nastaveny optimální podmínky jednotlivých technologických operací tak, aby bylo dosaženo zvýšení kvality kvality produkovaného masa pro výsek a další zpracování.

Hlůavním cílem projektu je zvýšení kvality a bezpečnosti produkovaného vepřového masa a jatečně upravených těl a drobů, s vyšší mírou bezpečnosti a hygieny, na nově pořízené technologii a s využitím nových postupů. Dále pak i zlepšení podmínek pro zacházení se zvířaty.

Projekt je spolufinancován  Evropskou unií z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Odkaz na stránky Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_cs.htm